نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توجیهی آزمون هماهنگ درس تربیت بدنی پایه های ششم و نهم

برگزاری کارگاه توجیهی آزمون هماهنگ درس تربیت بدنی پایه های ششم و نهمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ کارگاه توجیهی آزمون هماهنگ درس تربیت بدنی پایه های ششم و نهم با هدف کیفیت بخشی  به ساعت درس تربیت بدنی و ارتقای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان  با حضور دبیران و آموزگاران تربیت بدنی مدارس در محل کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .

در این کارگاه شیوه های ارزشیابی جدید دانش آموزان پایه ششم شامل : تست دوی 276 متر ، تست انعطاف پذیری ، دو و میدانی ( پرش طول و سه گام و استارت ) و پایه نهم شامل : آموزش و ارزشیابی دریبل و شوت در هندبال و تست های آمادگی جسمانی و درازو نشست و دوی 540 متر آموزش داده شد .