نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توانمندسازی معلمان با محوریت ارزشیابی کیفی توصیفی

برگزاری کارگاه توانمندسازی معلمان با محوریت ارزشیابی کیفی توصیفیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ کارگاه توانمندسازی آموزگاران ابتدایی با محوریت ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور میرجلیلی استاد استانی در این زمینه  در محل سینما قدس آهنشهر برگزار گردید .

دراین همایش به بیان مطالبی در رابطه با اهداف ارزشیابی کیفی توصیفی ، بازخورد صحیح و هدفمند به دانش آموزان ،استفاده از ابزار ارزیابی توصیفی به طور صحیح پرداخته شد.