نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی علوم ویژه آموزگاران پایه پنجم

برگزاری کارگاه آموزشی علوم ویژه آموزگاران پایه پنجمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ کارگاه آموزشی علوم ویژه آموزگاران پایه پنجم با هدف ارتقاء سطح علمی و مباحث جدید آموزشی در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار گردید .

در این کارگاه نکات آموزشی بین مدرس و آموزگاران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .

رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه یاوری معاون آموزشی از روند برگزاری این کارگاه بازدید بعمل آوردند .