نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح های چهارگانه آسیب های اجتماعی

برگزاری کارگاه آموزشی طرح های چهارگانه آسیب های اجتماعیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، کارگاه آموزشی طرح های چهارگانه آسیب های اجتماعی شامل ( طرحهای عاری از خطر ، پرخطر ، نوجوان سالم و ... ) با حضور مدیران و مربیان آموزشگاه ها در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

در این کارگاه ، علائی مدرس دوره در باب کلیات و آموزش های لازم با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی مختص دانش آموزان کلیه مقاطع به طور مبسوط مطالبی را بیان نمود .