نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی " درس پژوهی " در آموزشگاه خیری حسین جان ابراهیمی

برگزاری کارگاه آموزشی " درس پژوهی " در آموزشگاه خیری حسین جان ابراهیمیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، به منظور افزایش و توسعه دانش مهارت های تخصصی و حرفه ای آموزگاران ، یکدوره کارگاه آموزشی "  درس پژوهی "  با حضور ابراهیمی رئیس اداره تکنولوژی و گروه آموزشی اداره کل در آموزشگاه خیری حسین جان ابراهیمی برگزار گردید .