نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و نمایش خلاق به کودکان در آموزشگاه طوبی

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و نمایش خلاق به کودکان در آموزشگاه طوبی


برگزاری کارگاه آموزشی اصول و نمایش خلاق به کودکان در آموزشگاه طوبی

در روز پنج شنبه 94/1/20 کارگاه آموزشی اصول آموزش نمایش خلاق به کودکان با حضور یکی از مدرسین استانی و مربیان 

            پیش دبستانی در محل آموزشگاه طوبی برگزار گردید .

در این کارگاه یکروزه اصول و روش های اجرای نمایش خلاق به مربیان آموزش داده شد .

ضمناً از این کارگاه معاونت محترم آموزش به همراه کارشناس آموزش ابتدایی بازدید بعمل آوردند .