نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ادبیات ویژه آموزگاران پایه های پنجم و ششم

برگزاری کارگاه آموزشی ادبیات ویژه آموزگاران پایه های پنجم و ششمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، کارگاه آموزشی ادبیات ویژه آموزگاران پایه های پنجم و ششم با هدف ارتقاء سطح علمی و مباحث جدید آموزشی  در محل کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش بافق برگزار گردید .

در این کارگاه نکات آموزشی گوناگون بین مدرسین و آموزگاران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .