نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری

برگزاری کارگاه آموزشی اختلالات یادگیریبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، کارگاه اختلالات یادگیری ویژه آموزگاران ابتدایی دوره اول ومعاونین آموزشی مدارس با حضور خانم شعربافیان ، مدرس استانی برگزار گردید .

در این کارگاه ،  اختلالات یادگیری دانش آموزان در دوره ابتدایی مورد بررسی  و راه کارهای مناسب جهت برطرف کردن این اختلالات آموزش ارائه شد .