نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی ویژه ی مدیران کودکستان ه

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی ویژه ی مدیران کودکستان ه


کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی نوزادان و کودکان ویژه مدیران کودکستان های شهرستان بافق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ صبح پنج شنبه اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بافق با همکاری شبکه ی بهداشت شهرستان کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی نوزادان و کودکان ویژه مدیران کودکستان های شهرستان بافق برگزار کرد.

محمد ابوترابی کارشناس اورژانس ۱۱۵ بافق مربی این کارگاه ضمن اشاره به آمار مرگ و میر ناشی از حوادث غیرمترقبه کودکان و بیان اهمیت مراقبت از گروه سنی کودکان، در خصوص راههای پیشگیری ، علل ایجادکننده ، نحوه برخورد با کودک مصدوم ، مطالبی را ارائه و سرفصل های آموزشی احیاء قلبی و ریوی و خفگی ها در کودکان  رابه صورت عملی آموزش داد.