نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاههای آموزشی انگیزشی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

برگزاری کارگاههای آموزشی انگیزشی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ کارگاههای آموزشی- انگیزشی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم با موضوع ۴ گام موفقیت( تقویت حافظه- روشهای یادگیری- آرام سازی - تست زنی خلاق برگزار گردید.

این کارگاه های درون آموزشگاهی با هماهنگی مدیریت و برنامه ریزی حوزه معاونت آموزشی آموزش و پرورش  وبا حضور میرهدایی کارشناس ارشد روان شناسی در مدارس اجرا گردید.