نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش فرهنگی مردم شناسی

برگزاری همایش فرهنگی مردم شناسی


برگزاری همایش فرهنگی مردم شناسی

 فرهنگیان شهرستان بافق با حضور در باغ تاریخی تیتو ، از نمایشگاهی  که به مناسبت آشنایی مردم از آثار تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی  گذشته این شهرستان برپا شده بود بازدید کردند .

در  این نمایشگاه علاوه بر  غذاهای سنتی و آثار تاریخی ، نمایشگاهی از نوشته های قرآن بر روی سنگ وجود داشت که هنرمند ی از همین دیار با مکتوب کردن کل قرآن بر روی سنگ آن را به موزه ای در عراق هدیه کرده بود .