نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش زیست شناسی ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

برگزاری همایش زیست شناسی ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ همایش زیست شناسی ویژه  دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی  طی  دو  مرحله  در دبیرستان فاطمیه برگزار گردید .

یاوری معاون آموزشی آموزش و پرورش افزود : این همایش با هدف تجزیه و تحلیل درس زیست شناسی و بروزآوری معلومات علمی دانش آموزان جهت آمادگی در کنکور سراسری سال 97 با حضور یکی از اساتید برتر استانی انجام گرفت .