نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش آموزشی و انگیزشی کنکور99

برگزاری همایش آموزشی و انگیزشی کنکور99امروز صبح همایش آموزشی و انگیزشی کنکور99 با حضور دانش آموزان یازدهم و دوازدهم رشته های نظری با مساعدت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق در محل سالن همایش های آهنشهربرگزار شد.

در این همایش که میرزایی معاون منابع انسانی سنگ آهن ، مدیر، معاون و کارشناسان آموزشی آموزش و پرورش جضور داشتند ناظم پوران ، مشاور برتر استان در خصوص مقررات مربوط به کنکور و سنجش و چگونگی برنامه ریزی و مطالعه هدفمند جهت موفقیت در کنکورمطالبی را بیان نمود.