نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی دانش آموزان آموزشگاه های هدف و عصمتیه

برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی دانش آموزان آموزشگاه های هدف و عصمتیهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛  درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی ، نمایشگاه فعالیتها و هنرهای دستی دانش آموزان آموزشگاه های هدف و عصمتیه  به منظور ترغیب هنرجویان به کارآفرینی به صورت خود جوش برگزار گردید .