نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه منطقه ای جابر بن حیان

برگزاری نمایشگاه منطقه ای جابر بن حیانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ نمایشگاه منطقه ای طرح جابر بن حیان با حضور "رضایی" معاونت آموزش ابتدایی ، "ابراهیمی " رییس اداره تکنولوژی اداره کل ،"میرجعفری" مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق و جمعی از مسئولین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش برگزار شد