نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست هم اندیشی هدایت تحصیلی

برگزاری نشست هم اندیشی هدایت تحصیلیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ در ادامه فرآیند موضوع هدایت تحصیلی جلسه هم اندیشی با حضور مدیر آموزش و پرورش ،معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش برگزار گردید.

"سیدجواد میرجعفری"مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن بیان اهمیت هدایت تحصیلی در سرنوشت تحصیلی و شغلی دانش آموزان اظهار داشت : بررسی موانع موجود در فرایند هدایت تحصیلی و برگزاری جلسات توجیهی و آگاهی بخشی به همکاران فرهنگی و والدین دانش آموزان به منظور یک انتخاب هوشمندانه و هدفمند از ضروریات یک انتخاب رشته موفق می باشد.

وی  در ادامه به آثار انتخاب رشته نامناسب در مدرسه و حتی دانشگاه پرداخت و افزود: انتخاب رشته آگاهانه در واقع رشد دانش آموز را در تحصیل و شغل آینده اشان رقم می زند لذا برای آگاه سازی دانش آموزان و والدین باید از همه امکانات بهره بگیریم انتخاب رشته درست زمینه ارتقاء تحصیلی دانش آموزان را نیز در پی دارد.

"محمود قاسمی" معاون آموزشی  با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جاری بیش از 900 دانش آموز پایه نهم در در فرآیند هدایت تحصیلی شرکت کنند ، افزود: در حال حاضر 3 رشته نظری ،5 رشته هنرستان دخترانه و 9 رشته در هنرستان های پسرانه وجود دارد

در ادامه کارشناسان کارگروه هدایت تحصیلی به بررسی وضعیت موجود رشته ها و تعداد دانش آموزان پرداخته و نظرات خود در رابطه با چگونگی انجام هدایت تحصیلی ارائه دادند.

پیگیری اردوی علمی و مشاغل ویژه دانش آموزان پایه نهم، برنامه ریزی نوبت دهی هدایت تحصیلی ،پیگیری افزایش رشته تحصیلی در هنرستان دخترانه ،پیگیری تفکیک هنرستان کاردانش تلاش به دو هنرستان ، برگزاری جلسات توجیهی دانش آموزان و والدین از جمله مصوبات این جلسه بود.