نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه نمایش صحنه ای و عروسکی

برگزاری مسابقه نمایش صحنه ای و عروسکیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ در ادامه برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری مرحله شهرستان ، مسابقه نمایش صحنه ای و عروسکی ویژه دختران مدارس ابتدایی در سالن کانون شهید باهنر برگزار گردید .

مسابقات با حضور 8آموزشگاه ابتدایی برگزار و در پایان مدارس برتر توسط داوران این دوره انتخاب شدند .