نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان چهارم ابتدایی

برگزاری مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان چهارم ابتدایی


برگزاری مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان چهارم ابتدایی

صبح روز دوشنبه مورخ 94/1/31 مسابقه علمی عملکردی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در محل مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان

با حضور 33 گروه سه نفره برگزار گردید .

از این مسابقه مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونت آموزشی و کارشناس آموزش ابتدایی بازدید بعمل آوردند .