نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی

برگزاری مسابقه تیراندازی با تفنگ بادیبه مناسبت گرامی داشت دهه کرامت یک دوره مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی ویژه خواهران فرهنگی در سالن ورزشی هفتم تیر برگزار گردیدو در پایان خانم ها فاطمه طالعی، حیات دهستانی و مهناز ملک زاده به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.