نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه تورنی تیم ریاضی در بافق

برگزاری مسابقه تورنی تیم ریاضی در بافق


برگزاری مسابقه تورنی تیم ریاضی در بافق

اولین مرحله مسابقه تورنی تیم ریاضی شهرستان بافق بین دانش آموزان پسر و دختر مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم روز پنجشنبه 94/11/8 در محل دبیرستان پسرانه نمونه اندیشه و دبیرستان دخترانه نمونه فردوس برگزار گردید .