نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات " Talk Show "

برگزاری مسابقات " Talk Show "به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ یکدوره مسابقات زبان انگلیسی  با حضور دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

لازم به ذکر است نفرات منتخب این مسابقات برای شرکت در مرحله استانی معرفی خواهند شد .