نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات فرهنگی هنری متوسطه اول و دوم

برگزاری مسابقات فرهنگی هنری متوسطه اول و دومدر پایان هفته ی اول برگزاری مسابقات فرهنگی هنری ؛  ۵۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه در محل دبیرستان شاهد اندیشه و کانون فرهنگی تربیتی فجردر این مسابقات شرکت کردند.