نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات زیست شناسی و آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکزی

برگزاری مسابقات زیست شناسی و آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکزی


برگزاری مسابقات زیست شناسی و آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکزی

مسابقات زیست شناسی و آزمایشگاهی مرحله دوم به صورت عملی با شرکت دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم در آزمایشگاه مرکزی

برگزار شد .