نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضی

برگزاری مسابقات تورنی تیم ریاضیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، مسابقات تورنی تیم ریاضی همزمان با سراسر استان  ، با هدف افزایش کار تیمی دانش آموزان ، آموزش غیرمستقیم ریاضی و ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر ریاضی در مدارس شهرستان بافق برگزار گردید .

در این مسابقات 525 نفر از دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی ، 220 نفر متوسطه دوره اول و 80 نفر در مقطع متوسطه دوره دوم در قالب تیم های 3 نفره شرکت نمودند .