نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله اول اردوی عملی درس آمادگی دفاعی

برگزاری مرحله اول اردوی عملی درس آمادگی دفاعیامروز مرحله اول اردوی عملی درس آمادگی دفاعی ویژه متوسطه دوم پسرانه در مدارس شهید رجایی  و هنرستان های باهنر و تلاش  با هدف آمادگی در برابر دشمن و حوادث مترقبه یا غیر مترقبه برگزار شد.