نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله استانی آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول

برگزاری مرحله استانی آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اولبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، آزمون مرحله اول استانی بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهن در کلیه آموزشگاه های متوسطه دوره اول برگزار گردید .

رنجبر مدیر ، به همراه یاوری معاون آموزشی و آخوندی کارشناس آموزش متوسطه دوره اول آموزش و پرورش از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند .