نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله


برگزاری مانور زلزله

همزمان با سراسر کشور مانور زلزله در مدارس شهرستان بافق برگزار شد .در مراسم نمادین این مانور که در آموزشگاه ادب برگزار گردید، دانش آموزان با شنیدن صدای آژیر زلزله در کلاس و حیاط در نقاط امن قرار گرفته و با مسائل ایمنی و نکات حفاظتی زلزله و همچنین  چگونگی خودیاری و دیگر یاری آشنا شدند.به گفته حسن پور رییس سازمان هلال  احمر شهرستان بافق هدف از اجرای این مانور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در باره زلزله و ایجاد آمادگی دانش آموزان برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر آن است.