نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانوربازگشایی مدارس

برگزاری مانوربازگشایی مدارس


برگزاری مانوربازگشایی مدارس

 در ادامه اجرای طرح پروژه مهر و همزمان با سراسر استان مانور پروژه مهر در تمامی مدارس شهرستان بافق برگزار گردید و چند تیم متشکل از کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش بافق از فعالیت ها و اقدامات انجام شده مدارس ازجمله آماده سازی  و زیبا سازی و تمرین بازگشایی مدارس بازدید نمودند. رضایی معاون آموزشی و دبیر ستاد پروژه مهر به همراه حاجی عبداللهی کارشناس حراست آموزش و پرورش نیز با بازدید از آموزشگاههای 13 آبان،شاهد نور ،نجمه و حر ضمن تشکر از مدیر و عوامل اجرایی این آموزشگاهها از امکانات و تجهیزات  این مدارس دیدن کردند.