نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین نشست ستاد پروژه ی مهر شهرستان بافق

برگزاری دومین نشست ستاد پروژه ی مهر شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بافق ؛ صبح امروز جلسه ی پروژه ی مهر با محوریت بررسی فعالیت کارگروه مربوط به پروژه ی مهر با حضورمدیر آموزش و پرورش، معاونین ، کارشناس مسئول حقوقی ، کارشناس مسئول امور مالی در دفتر مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست برنامه ریزی و هماهنگی کلیه فعالیت ها و تمهیدات  مقدمات بازگشایی مدارس بر اساس پنج محور سازماندهی ، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ و اطلاع رسانی ، تایید صلاحیت ،نظارت و ارزیابی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

درادامه مدیر آموزش و پرورش بافق ضمن تاکید بر فعال شدن کارگروه ها به منظور حسن اجرای فعالیت های پروژه مهر،وظایف هر کارگروه را بازخوانی کرد.