نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره راههای مبارزه با بیماری کرونا و ضدعفونی کردن محیط ها

برگزاری دوره راههای مبارزه با بیماری کرونا و ضدعفونی کردن محیط ها


آموزش عملی ضدعفونی کردن محیط ها

برگزاری دوره راههای مبارزه با بیماری کرونا و ضدعفونی کردن محیط ها

دوره راههای مبارزه با بیماری کرونا و  ضدعفونی کردن مدارس برای خدمتگزاران برگزار شد .

روابط عمومی آموزش و پرورش بافق: در این دوره که از طرف آموزش و پرورش با مشارکت مرکز و بهداشت و درمان شهرستان بافق برگزار گردید قاسم زاه،مباحثی کلی پیرامون این موضوع را مطرح نمود.

همچنین شایان ذکر است که خانم گودرزیان کارشناس مرکز بهداشت و درمان ،نحوه عملی ضد عفونی کردن مدارس را برای خدمتگزاران آموزش داد.