نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره تخصصی نهج القرآن

برگزاری دوره تخصصی نهج القرآن


دوره تخصصی نهج القرآن با هدف تبیین تغییرات محتوای کتاب درسی قرآن دوره اول و دوم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛  در راستای توانمند سازی و ارتقای مهارت های حرفه ای آموزگاران دوره تخصصی نهج القرآن با هدف تبیین تغییرات محتوای کتاب درسی قرآن برگزار گردید.

لازم به ذکر است این کارگاه تخصصی در دو آموزشگاه شهید چمران ویژه آموزگاران دوره اول و آموزشگاه 15 خرداد ویژه آموزگاران دوره دوم  صورت گرفت.