نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی

برگزاری دوره آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی


برگزاری دوره آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی

کلاس ضمن خدمت 32 ساعته فعالیت های اجتماعی و فوق برنامه با حضور اساتید برجسته جامعه المصطفی العالمیه قم جهت ارتقاء

سطح دانش دینی معاونین و مربیان پرورشی مدارس شهرستان بافق برگزار گردید.

 مدرسان این دوره در سه حوزه رسانه، پاسخ به شبهات وهابیت و حوزه فرهنگ مطالبی مطرح و به سؤالات حضار پاسخ دادند.

مدیر و معاونان آموزش و پرورش از روند برگزاری این دوره بازدید به عمل آوردند.