نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی طرح تعالی مدیریت

برگزاری دوره آموزشی طرح تعالی مدیریتبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ دوره ضمن خدمت برنامه تعالی مدیریت ویژه مدیران متوسطه دوره اول و دوم با حضور " دهشیری " مدرس دوره با هدف کیفیت بخشی به نظام آموزشی و ارتقای علمی و توانمند سازی مدیران مدارس در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .