نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی آمادگی دفاعی ویژه دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم

برگزاری دوره آموزشی آمادگی دفاعی ویژه دانش آموزان پسر متوسطه دوره دومبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، مرحله اول  دوره آموزشی آمادگی دفاعی ویژه دانش آموزان پسر  متوسطه دوره دوم در دبیرستانهای شهرستان بافق برگزار گردید . در این دوره یادگیری مهارتهای عملیات نجات ، کمک های اولیه ، پدافند غیرعامل ، اطفاء حریق و رزم انفرادی آموزش داده شد .

مدیر به همراه معاون  آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش از روند برگزاری این دوره بازدید بعمل آوردند .