نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی آمادگی دفاعی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه دور دوم

برگزاری دوره آموزشی آمادگی دفاعی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه دور دومبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، دوره آموزشی آمادگی دفاعی ویژه دانش آموزان دختر  متوسطه دوره دوم در دبیرستانهای شهرستان بافق برگزار گردید . در این دوره یادگیری مهارتهای عملیات نجات ، کمک های اولیه ، پدافند غیرعامل ، اطفاء حریق و رزم انفرادی آموزش داده شد .

مدیر و معاونین و کارشناس آموزش متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش به همراه فرمانده سپاه بافق و مسئول بسیج دانش آموزی از این دوره بازدید بعمل آوردند .