نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی


برگزاری دوره آموزشی

دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور مشاوران و مربیان پرورشی مدارس متوسطه دوره اول دخترانه در دبیرستان شرف با محوریت آموزش مهارت های زندگی برگزار گردید

مدیر آموزش و پرورش ضمن بازدید از نحوه تشکیل کلاس و موضوعات آموزشی ،بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی  برای دانش آموزان و والدین را از اولویت های آموزش و پرورش دانست