نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی ، راهکارها و پیشنهادات در امر کیفیت بخشی به آموزش ابتدایی

برگزاری جلسه هم اندیشی ، راهکارها و پیشنهادات در امر کیفیت بخشی به آموزش ابتداییجلسه هم اندیشی ، راهکارها و پیشنهادها در امر کیفیت بخشی به آموزش ابتدایی در محل سالن اجتماعات مدیریت تشکیل شد .

در این جلسه که با حضور مدیر ، معاون و کارشناس آموزش ، مدیران و معاونین آموزشی مدارس برگزار شد معاون آموزشی ضمن تجزیه و تحلیل گزارش عملکرد دانش آموزان در مدارس به راهکارهای اجرایی و برگزاری کلاس های تقویتی و جبرانی جهت ارتقا بخشیدن به بنیه علمی دانش آموزان اشاره و خواستارکیفیت بخشی بیشتر به آن شد.

مدیر آموزش و پرورش در این جلسه ضمن بیان دیدگاه های مدیریت در رابطه با چگونگی کیفیت بخشی به آموزش و پرورش ابتدایی توجه بیشتر دانش آموزان تلفیقی و دیرآموز ، توجه ویژه به تفاوت های فردی دانش آموزان ، ایجاد انگیزه بیشتر در آموزگاران توسط مدیران مدارس ، تهیه برنامه مدون از اهداف قابل دسترس و اجرائی در ابتدای سال توسط مدیر مدرسه و نصب العین قراردادن سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملّی مواردی را ذکر کردند .

این جلسه با پیشنهادات کاربردی از طرف مدیران و معاونین و کارشناس آموزش ابتدایی پایان یافت .