نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه همیاران مشاور

برگزاری جلسه همیاران مشاورامروز صبح جلسه توجیهی و آموزشی همیاران مشاور مدارس  بافق در محل سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد

در این جلسه که همیاران مشاور مدارس متوسطه حضور داشتند با شرح وظایف آشنا و موضوعات مربوط به کار خود را در حوزه آسیب های اجتماعی فرا گرفتند .