نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشاوران هم اندیش

برگزاری جلسه مشاوران هم اندیشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، جلسه مشاوران هم اندیش با حضور کلیه مشاوران مدارس در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

در این جلسه رنجبر مدیر آموزش و پرورش بر ارزیابی فعالیت ها در سه ماهه اول سال تحصیلی و نیز تحلیل آزمون سلامت روانی و رفتار تاکید کرد . سپس مشاوران ضمن تحلیل آزمون سلامت روانی رفتاری ، راهکارهای خود را برای رفع مشکلات موجود بیان نمودند .