نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران مقطع ابتدایی

برگزاری جلسه مدیران مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ جلسه ی مدیران مقطع ابتدایی با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  در سالن کنفرانس اداره با محوریت ارائه گزارش سه ماهه سال تحصیلی و نحوه ی برگزاری آزمون ها یپیشرفت تحصیلی برگزار گردید .

محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این نشست با تاکید بر تدریس آنلاین توسط آموزگاران افزود : آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های اول و دوم ابتدایی به صورت حضوری وگروه های چند نفره برگزار و بقیه پایه ها به صورت غیر حضوری و  در شیفت عصر برگزار گردد.