نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران متوسطه اول و دوم

برگزاری جلسه مدیران متوسطه اول و دومبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ صبح امروز جلسه ی مدیران متوسطه اول و دوم در 2 نوبت با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان با حضور مدیر و معاونین آموزش و پرورش شهرستان ، کارشناسان حوزه آموزشی  برگزار گردید.

این نشست با محوریت گزارش قدامات آموزشی انجام گرفته در سه ماهه اول سال تحصیلی ، زمان و نحوه ی  برگزاری امتحانات نوبت اول و کیفیت بخشی به سطح آموزش پایه دوازدهم صورت گرفت.

محمدرضا قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان در ابتدا ضمن تشکر از فعالیت های بسیار خوب مدارس در آموزش مجازی نکاتی را جهت بهبود آموزش مجازی و نحوه برگزاری امتحانات یاد آور شد .

در پایان این جلسه مقرر شد امتحانات دوره متوسطه اول صبح روزهای فرد و دوره متوسطه دوم صبح روزهای زوج از تاریخ 7 دی ماه تا 23 دی ماه برگزار گردد.