نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای اداری کارمندان مدیریت آموزش و پرورش

برگزاری جلسه شورای اداری کارمندان مدیریت آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ اولین جلسه شورای اداری کارکنان مدیریت آموزش و پرورش بافق در سال تحصیلی جدید با حضور مدیر ، معاونین و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش از همه کارمندان این مدیریت تقدیر و تشکر نمود بویژه از معاونتت پشتیبانی وکارشناسان جدیدی که از ابتدای سال تحصیلی به این مجموعه پیوستند . در ادامه معاونین مطالبی را در حوزه خود بیان نمودند .

سپس کارشناسان اداره در مورد مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.