نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای اداری کارمندان مدیریت آموزش و پرورش

برگزاری جلسه شورای اداری کارمندان مدیریت آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، جلسه شورای اداری کارکنان مدیریت آموزش و پرورش با حضور مدیر ، معاونین و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه رنجبر از همه کارمندان این مدیریت تقدیر و تشکر نمود بویژه کارشناسان جدیدی که از ابتدای سال تحصیلی به این مجموعه پیوستند . در ادامه معاونین مطالبی را در حوزه خود بیان نمودند .

سپس کارشناسان اداره در مورد مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود به بحث و تبادل نظر پرداختند