نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سرگروه های آموزشی

برگزاری جلسه سرگروه های آموزشیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، جلسه سرگروه های آموزشی در رشته های مختلف در محل سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .

در این جلسه سرگروه های آموزشی در مورد موضوعات مختلف از جمله :  برگزاری کلاس های تست ، تشویق دانش آموزان فعال و درس خوان و طراحی سامانه جهت  ثبت فعالیتهای گروه های آموزشی و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند .