نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد شاهد و امور ایثارگران در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق

برگزاری جلسه ستاد شاهد و امور ایثارگران در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق


اهمیت دادن به امر آموزش و پرورش دانش آموزان شاهد و ایثارگر

 

جلسه ستاد شاهد وامور ایثارگران آموزش و پرورش بافق با حضور اعضاء تشکیل شد .

 گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بافق:

در این جلسه قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش ضمن تقدیر وتشکر از فعالیتهای مدارس شاهد، برلزوم توجه و  اهمیت دادن بیشتر به امور فرزندان شاهد و ایثارگر تاکید نمود .

درادامه دهقانزاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بافق  ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه کادرفعال مدارس شاهد، به بیان نظرات و دیدگاهای خود در امر آموزش و پرورش دانش آموزان شاهد و امور ایثارگران پرداخت.

شایان ذکر است که در پایان جلسه در خصوص ثبت نام و شهریه مدارس شاهد در سال آتی بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید.