نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه راهبردهای مدیریت فضای مجازی ویژه مدیران ومعاونین مدارس

برگزاری جلسه راهبردهای مدیریت فضای مجازی ویژه مدیران ومعاونین مدارسبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛جلسه راهبردهای مدیریت فضای مجازی توسط مربیان این دوره "ریحانه کارگران"مدیر مرکز مشاوره و " الهه سادات ناظری" مربی دوره در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش و با حضور مدیران و معاونین مدارس برگزار گردید.

مربیان دوره در این جلسه به بیان فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی،اعتیاد اینترنتی و مدیریت رفتار در فضای مجازی پرداختند.