نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره دوم

برگزاری جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره دومبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، جلسه توجیهی نکات آموزشی برای مدیران متوسطه دور دوم  در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

در  این جلسه یاوری معاون آموزشی ضمن خیرمقدم به تمام مدیران متوسطه دوم پیرامون مسائل آموزشی به ویژه آزمونهای آزمایشی  و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان  مطالبی را بیان نمودند . در ادامه حاجی ابوالحسنی کارشناس آموزش متوسطه دور دوم در رابطه با برگزاری کلاس های تست و تقویتی و جلسات مشاوره آموزشی و انگیزشی برای دانش آموزان نکاتی را بیان نمودند .