نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره اول

برگزاری جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره اولبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، جلسه توجیهی نکات آموزشی برای مدیران متوسطه دور اول در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

در  ابتدای این جلسه یاوری معاون آموزشی ضمن خیرمقدم به تمام مدیران متوسطه اول و آرزوی موفقیت به مدیران جدید مدارس ، پیرامون مسائل آموزشی به ویژه آزمونهای علمی و بهبود عملکرد تحصیلی و تشکیل کلاسهای تقویتی مطالبی را بیان نمودند . در ادامه آخوندی کارشناس متوسطه دور اول در رابطه با برگزاری طرح های مدام و ... که بایستی در مدارس اجرا شود نکاتی را متذکر شدند . در پایان مدیران مدارس جهت کیفیت بخشی به برگزاری آزمونها و دیگر مسائل آموزشی نقطه نظرات خود را بیان نمودند .