نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی طرح ملی دادرس

برگزاری جلسه توجیهی طرح ملی دادرسبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ جلسه توجیهی مدیران و مربیان مجری طرح دادرس با حضور  رنجبر مدیر آموزش و پرورش ، حسن پور رئیس جمعیت هلال احمر و کارشناسان مربوطه در سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید .

ابتدا رنجبر مدیر آموزش و پرورش گفت : در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از سرمایه های ملی و به منظور کاهش سطح آسیب پذیری منابع انسانی در حوادث  و سوانح ، اجرای طرح ملی دادرس با تاکید بر رویکرد مدرسه محوری از اهمیت زیادی برخوردار است . افزایش سطح ایمنی ، کاهش خطر پذیری در مدارس با آموزش دانش آموزان یکی از اهداف مهم این طرح می باشد .

در ادامه حسن پور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ضمن بیان اهداف این طرح مراحل ثبت نام و اجرا و گام های اول تا ششم را تشریح کرد .