نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در آموزشگاه شهید انغوزه ای

برگزاری جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در آموزشگاه شهید انغوزه ایبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان شهید انغوزه ای برگزار گردید . در این جشنواره دانش آموزان خلاقیت ها و نو آوری های خود را به معرض دید عموم گذاشتند.